top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Hotels-Models14015 2_edit_new 2.jpg

Pharmackt;
Kongre ve Konferansların, Sempozyumların, Çalıştayların Organizasyonlarını üstlenerek, Projelendirme, Sponsorluk, Planlama ve Uygulama Hizmetlerini Fiziksel yada Online(Sanal Kongre) olarak gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.

Kongreler ve Konferanslar

bottom of page